logo mondzorgcentrum Nieuw Gent

Projecten

We maken niet alleen in de praktijk werk van gezonde monden, maar ook in de wijk.

Smile Nieuw Gent

Sinds oktober 2021 loopt er dankzij een convenant tussen de Stad Gent en het Mondzorgcentrum Nieuw Gent vzw een pilootproject rond mondzorg in de wijk Nieuw Gent-UZ-Steenakker. De hoofddoelen van het project zijn: mondgezondheid verbeteren, toegankelijkheid van tandzorg vergroten en de gezondheidsvaardigheden van wijkbewoners versterken door de gemeenschapsgerichte inzet van een mondhygiënist.

 

Dit project realiseren we met de steun van Stad Gent en Cera 


In dit project willen we de mogelijkheden voor een betere mondgezondheid bij de inwoners van de wijk Nieuw Gent –Steenakker vergroten door te pionieren met een toegankelijke tandartsenpraktijk die naast preventieve acties, ook inzet op een automatische en veralgemeende  toegang tot een laagdrempelige en transparante  financiële regeling.

Met de middelen van het fonds willen we onderzoek doen naar  een hybride financieringsmodel.

We weten  al dat interventies op vlak van toeleiding, sensibilisering en preventie kunnen bijdragen aan betere mondzorg (in Gent).

Met een bijkomende interventie die inspeelt op de financiële drempels  willen we 3 doelen realiseren:

1 —de kwaliteit van mondzorg  voor de patiënt verbeteren

2 —verbeteren en ondersteunen van de tandartspraktijk met het oog op toegankelijke mondzorg

3 —verbeteren van het overheidsbeleid op vlak van toegankelijke  mondzorg

Dit project realiseren we met de steun van Stad Gent

Zet je tanden erin

Kalender

Ook meewerken?

Neem contact op via 09 311 00 97

logo mondzorgcentrum Nieuw Gent

Zwijnaardsesteenweg 694 – 9000 Gent
09 311 00 97 – info@mzcnieuwgent.be
www.mzcnieuwgent.be

ON. 0772648055 - RPR Gent